Tapk ugniagesiu gelbėtoju


Mokomoji parodėlė


Susipažinkite su ugniagesybos sportu!
Reikalavimai eksploatuojamiems objektams

Eil. nr. Dokumento pavadinimas Įsigaliojimo terminas Konsultacijos dėl taikymo
1. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašas (pakeistas) 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-62
Žin., 2010, Nr. 23-1102

Galiojo nuo 2010-03-01 iki 2011-10-31
Konsultacijos dėl taikymo
Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 2011 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1-255
Žin., 2011, Nr. 108-5133


Galioja nuo 2011-11-01
Konsultacijos dėl taikymo
2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (pakeistos) 2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1-223 (Žin., 2010, Nr. 99-5167)

Galiojo nuo 2010-09-01 iki 2011-10-31
Konsultacijos dėl taikymo
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (pakeistos) 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1-234 (Žin., 2011, Nr. 100-4727)

Galiojo nuo 2011-11-01 iki 2012-11-01
Konsultacijos dėl taikymo
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2012-11-01 iki 2013-10-31) 2012 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 304 (Žin., 2012, Nr. 118-5970)

Galiojo nuo 2012-11-01 iki 2013-10-31
Konsultacijos dėl taikymo
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2013-11-01 iki 2014-10-14)
2013 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1-199
(Žin., 2013, Nr. 85-4297)


Galiojo nuo 2013-11-01 iki 2014-10-14
Konsultacijos dėl taikymo
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2014-10-15 iki 2014-12-31) 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1-374
TAR, 2014-10-14, Nr. 14055


Galioja nuo 2014-10-15 iki 2014-12-31
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2015-01-01) 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-294
TAR, 2014-08-14, Nr. 11057


Įsigalioja nuo 2015-01-01
 
3. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (pakeistas) 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-404 (Žin., 2005, Nr. 152-5630)

Galiojo nuo 2005-12-31 iki 2011-03-31
Konsultacijos dėl taikymo
Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (pakeistas) 2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1-109 (Žin., 2011, Nr. 36-1754)

Galiojo nuo 2011-04-01 iki 2013-04-30
Konsultacijos dėl taikymo
Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (aktuali redakcija) 2013 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 1-118 (Žin., 2013, Nr. 42-2099)

Įsigaliojo nuo 2013-05-01
Konsultacijos dėl taikymo
4. Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-360 (Žin., 2010, Nr. 152-7772)

Įsigaliojo nuo 2011-01-01
Konsultacijos dėl taikymo
5. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1-251 (Žin., 2011, Nr. 107-5093)

Įsigaliojo nuo 2011-08-31
Konsultacijos dėl taikymo
6. Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimynas 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 1-327 (Žin., 2011, Nr. 144-6801)

Įsigaliojo nuo 2011-12-01
Konsultacijos dėl taikymo
7. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-63
(Žin., 2010, Nr. 23-1103)
2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-196
(Žin., 2010, Nr. 80-4205)
2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-198
(Žin., 2010, Nr. 83-4394)
2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-363 (Žin., 2010, Nr. 155-7918)
2013 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1-287 (Žin., 2013, Nr. 121-6162)
Konsultacijos dėl taikymo
8. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai 2014 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 1-224
(Žin., 2014, Nr. 2014-06150)
Konsultacijos dėl taikymo
9. Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimas 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-294 (Žin., 2014-11057). Įsigalioja nuo 2015-01-01  
Užkrauta per 0.01 sekundes
3,397,026 unikalūs lankytojai